Strona główna » Projekty unijne
Strona główna » Projekty unijne

 

DOJI SZYMON TRUSKOLASKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie silnika sztucznej inteligencji strategicznych gier ekonomicznych w celu urealnienia i udoskonalenia interakcji graczy z NPC”

Celem Projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie silnika sztucznej inteligencji, zapewniającego realistyczną rozgrywkę w ekonomicznych grach strategicznych - MAS4SEG (Multi-Agent System for Strategic Economic Game).

W ramach wdrożenia wyników badań B+R, realizowanych w ramach Projektu DOJI SZYMON TRUSKOLASKI zaoferuje na rynku strategiczne gry ekonomiczne opracowane na silniku sztucznej inteligencji MAS4SEG.

Wartość projektu: 3 994 076,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 046 173,79 PLN

 

Informujemy, że firma Doji Szymon Truskolaski realizuje projekt w ramach działania 1.1.
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt.:

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Doji Szymon Truskolaski poprzez wdrożenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 

Przedmiotem realizowanego projektu jest rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe narzędzie szkoleniowe jakim będzie aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie szkoleń w myśl idei m-learningu. Nowe narzędzie będzie wykorzystywane w ramach własnej działalności, oferując klientom udoskonalone usługi szkoleniowe. Narzędzie szkoleniowe – aplikacja będzie stanowiła dodatkowy, szczególnie istotny i innowacyjny element tradycyjnych szkoleń z wykorzystaniem trenera biznesowego, zmieniając ich charakter i rozwiązując aktualne bariery i ograniczenia związane ze szkoleniami tradycyjnymi, zachowując i wzmacniając jednocześnie wszystkie ich zalety – przede wszystkim kontakt i interakcja z nauczycielem oraz grupowe warsztaty z innymi uczestnikami szkolenia.

Zasięg Projektu: krajowy
Rynek docelowy: przedsiębiorstwa oraz indywidualni nabywcy szkoleń, firmy szkoleniowe
Tytuł Projektu: Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Doji Szymon Truskolaski poprzez wdrożenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Wartość dofinansowania: 164 784,39 PLN.
Całkowita wartość inwestycji: 337 808,00 PLN.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

Informujemy, że firma Doji Szymon Truskolaski realizuje projekt w ramach działania 8.2.
Innowacyjna Gospodarka pt.:

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w celu zwiększenia możliwości współpracy w zakresie tworzenia dedykowanych narzędzi szkoleniowych online.
 

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzacje zarządzania procesem tworzenia i przeprowadzania szkoleń w formie gier i symulacji online (od składania ofert do obsługi poszkoleniowej). Dzięki funkcjonowaniu systemu możliwa będzie ścisła współpraca pomiędzy autorami szkolenia a nabywcami w zakresie dostosowywania treści szkolenia do indywidualnych potrzeb nabywcy.
System będzie wykorzystywany do realizacji szkoleń wnioskodawcy oraz oferowany w formule SaaS także innym firmom szkoleniowym chcącym oferować dedykowane narzędzia szkoleniowe swoim klientom.

Kluczową funkcjonalnością systemu będzie zapewnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami poprzez:
– możliwość współpracy z nabywca w procesie tworzenia narzędzia szkoleniowego
– możliwość współpracy ze specjalistami zewnętrznymi bądź trenerami wewnętrznymi nabywcy (w ramach blended learning) lub trenerami innych firm szkoleniowych.

Dzięki nowemu systemowi B2B najważniejsze procesy biznesowe miedzy firmami będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Bezpośrednimi efektami wdrażanego systemu B2B, będzie skrócenie czasu realizacji zamówienia, znaczące obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie pracy ludzkiej oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Zasięg Projektu: międzynarodowy
Rynek docelowy: przedsiębiorstwa – nabywcy szkoleń, firmy szkoleniowe
Tytuł Projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w celu zwiększenia możliwości współpracy w zakresie tworzenia dedykowanych narzędzi szkoleniowych online
Wartość dofinansowania: 556 159,80 zł.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA