Strona główna » Oferta
Strona główna » Oferta

Gry szkoleniowe, grywalizacja, eventy firmowe i analizy rynkowe

zobacz co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej firmy

GRY SZKOLENIOWE

Wybór spośród dostępnych na rynku metod szkoleniowych stanowi spore wyzwanie. Czy można połączyć skuteczne przekazywanie wiedzy zapewniając jednocześnie atrakcyjną i nowoczesną formę szkoleń? Jesteśmy przekonani, że profesjonalne gry użytkowe świetnie spełniają te założenia. Dzięki tysiącom godzin spędzonym nad grami komputerowymi oraz doświadczeniu w pracy dydaktycznej jesteśmy w stanie tworzyć własne, angażujące gry szkoleniowe, które nie odbiegają jakością od gier rozrywkowych. 

GAME-BASED LEARNING

Game-based learning wciąż jest nowym trendem na rynku usług edukacyjnych, a jego przewaga nad innymi formami kształcenia związana jest możliwością wykorzystania naturalnego zaangażowania charakterystycznego dla graczy, które wynika ze zwiększonej produkcji „hormonu szczęścia” — dopaminy — w organizmach uczestników rozgrywki.

GAME-BASED LEARNING

Game-based learning wciąż jest nowym trendem na rynku usług edukacyjnych, a jego przewaga nad innymi formami kształcenia związana jest możliwością wykorzystania naturalnego zaangażowania charakterystycznego dla graczy, które wynika ze zwiększonej produkcji „hormonu szczęścia” — dopaminy — w organizmach uczestników rozgrywki.

BLENDED LEARNING

Koncepcja blended learningu obejmuje zarówno zalety szkoleń tradycyjnych (radość ze wspólnego uczenia się, możliwość przebywania w środowisku innym niż stanowisko pracy oraz kontakt z nauczycielem, którego nie ograniczają niedostatki technologii komunikacyjnych), jak i gier szkoleniowych, wśród których najważniejszą jest możliwość przetestowania rezultatów podejmowanych decyzji w bezpiecznym i przyjemnym środowisku symulacji komputerowych.

BLENDED LEARNING

Koncepcja blended learningu obejmuje zarówno zalety szkoleń tradycyjnych (radość ze wspólnego uczenia się, możliwość przebywania w środowisku innym niż stanowisko pracy oraz kontakt z nauczycielem, którego nie ograniczają niedostatki technologii komunikacyjnych), jak i gier szkoleniowych, wśród których najważniejszą jest możliwość przetestowania rezultatów podejmowanych decyzji w bezpiecznym i przyjemnym środowisku symulacji komputerowych.

WEBINARIA & KURSY ON-LINE

Obecnie webinaria są jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się form szkoleń on-line. Łączą one zalety szkoleń zdalnych, przy których najważniejszy jest relatywnie niski koszt ich organizacji, z zaletami szkoleń tradycyjnych, takimi jak możliwość interakcji kursantów ze szkoleniowcem, czy poczucie uczestnictwa w grupowym wydarzeniu.

WEBINARIA & KURSY ON-LINE

Obecnie webinaria są jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się form szkoleń on-line. Łączą one zalety szkoleń zdalnych, przy których najważniejszy jest relatywnie niski koszt ich organizacji, z zaletami szkoleń tradycyjnych, takimi jak możliwość interakcji kursantów ze szkoleniowcem, czy poczucie uczestnictwa w grupowym wydarzeniu.

SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI M-ENGAGE

Typowy m-learning oznacza udostępnianie kursów dostosowanych do możliwości wyświetlenia ich na urządzeniach mobilnych. My zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej — łącząc tradycyjne szkolenia z funkcjonalnością urządzeń mobilnych, nadaliśmy naszej metodzie zupełnie nowy wymiar interakcji między kursantami a szkoleniowcem. Więcej informacji o naszej autorskiej aplikacji m-engage znajdziesz na stronie projektu.

SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI M-ENGAGE

Typowy m-learning oznacza udostępnianie kursów dostosowanych do możliwości wyświetlenia ich na urządzeniach mobilnych. My zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej — łącząc tradycyjne szkolenia z funkcjonalnością urządzeń mobilnych, nadaliśmy naszej metodzie zupełnie nowy wymiar interakcji między kursantami a szkoleniowcem. Więcej informacji o naszej autorskiej aplikacji m-engage znajdziesz na stronie projektu.

Chcesz poznać więcej zalet gier szkoleniowych?
Odwiedź naszą platformę Doji Academy!

GRYWALIZACJA W BIZNESIE

To, co dzieje się w Twojej firmie oraz w jej otoczeniu jesteś w stanie diagnozować za pomocą wielu narzędzi. Grywalizacja, jako coraz popularniejsza, skuteczna metoda rozwiązywania problemów i wdrażania nowych rozwiązań, wyróżnia się na tle tradycyjnych technik działania: zapewnia Ci przewagę konkurencyjną  i prawdziwie wspiera rozwój Twojego biznesu. Proste przeniesienie mechanizmów gry do biznesowej rzeczywistości otwiera zupełnie nową perspektywę postrzegania problemów i potrzeb firmy a także toruje drogę do efektywnych rozwiązań, które dotychczas wydawały się Ci trudne do odnalezienia lub nieosiągalne. 

GAME DEVELOPMENT TEAM

EVENTY FIRMOWE Z KULTURĄ W TLE

Pomysł na każdą imprezę bierze się z dialogu z klientem ― wyzwaniem i inspiracją. Każda rozmowa w połączeniu z naszym genius loci przekształca się w oryginalny scenariusz służący za podstawę wydarzenia.

Zorganizowanie udanej imprezy, wydarzenia filmowego czy literackiego to wielka trudność a sukces przedsięwzięcia niejednokrotnie zależy od wielu nieuchwytnych czynników. Pewnym jest natomiast, że przy odpowiednim doświadczeniu organizacyjnym ograniczenia są tylko dwa: pieniądze i wyobraźnia. Im mniej pieniędzy, tym większych pokładów wyobraźni nam trzeba, by sprostać wymaganiom pomysłu.

ANALIZY RYNKOWE I BADANIA

Jeżeli przeczuwasz, że intuicja – nawet poparta doświadczeniem – to nie wszystko, aby wykorzystać potencjał Twojej firmy – masz rację. Korzystając z proponowanych przez nas rozwiązań możesz wzbogacić wiedzę o swoim przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, przenosząc intuicję biznesową na wyższy poziom.

Jako pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w odróżnieniu od tradycyjnych dostawców usług konsultingowych, prowadzimy kompleksowe badania z wykorzystaniem uzupełniających się metod. Dzięki temu nasze analizy są precyzyjne, a bazujące na nich rekomendacje bardziej trafne.

PROGNOZOWANIE POPYTU (ANALIZY PREDYKCYJNE)

Dowiedz się do ilu i jakich klientów możesz dotrzeć zanim wprowadzisz swój produkt/usługę na rynek. Dzięki naszym metodom możesz oszacować profil idealnego klienta a następnie wpływać na popyt oraz optymalizować ceny produktów/usług. Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla start-upów oraz firm starających się o dofinansowanie zewnętrzne (w szczególności środki UE) oraz zespołów projektowych, które muszą uzyskać zgodę przełożonych na uruchomienie innowacyjnych projektów.

PROGNOZOWANIE POPYTU (ANALIZY PREDYKCYJNE)

Dowiedz się do ilu i jakich klientów możesz dotrzeć zanim wprowadzisz swój produkt/usługę na rynek. Dzięki naszym metodom możesz oszacować profil idealnego klienta a następnie wpływać na popyt oraz optymalizować ceny produktów/usług. Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla start-upów oraz firm starających się o dofinansowanie zewnętrzne (w szczególności środki UE) oraz zespołów projektowych, które muszą uzyskać zgodę przełożonych na uruchomienie innowacyjnych projektów.

OCENIANIE ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI

Wykorzystaj geoinformację do zwiększenia efektywności działania. Na podstawie analiz z wykorzystaniem informacji geostatystycznej wspomagamy wybór właściwej lokalizacji działalności gospodarczej, optymalizację obszarów sprzedaży, określamy strefy dotarcia (dojścia/dojazdu) potencjalnych klientów (catchment area), oceniamy potencjał danej lokalizacji ze względu na miejsce zamieszkania i przemieszczania się klientów. Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla lokali gastronomicznych, obiektów noclegowych, punktów handlu detalicznego, sieci handlowych i innych przedsiębiorstw, dla których działalności ważna jest lokalizacja w przestrzeni.

OCENIANIE ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI

Wykorzystaj geoinformację do zwiększenia efektywności działania. Na podstawie analiz z wykorzystaniem informacji geostatystycznej wspomagamy wybór właściwej lokalizacji działalności gospodarczej, optymalizację obszarów sprzedaży, określamy strefy dotarcia (dojścia/dojazdu) potencjalnych klientów (catchment area), oceniamy potencjał danej lokalizacji ze względu na miejsce zamieszkania i przemieszczania się klientów. Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla lokali gastronomicznych, obiektów noclegowych, punktów handlu detalicznego, sieci handlowych i innych przedsiębiorstw, dla których działalności ważna jest lokalizacja w przestrzeni.

WSPIERANIE EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Szczegółowo zaplanuj ekspansję na rynki zagraniczne. Na podstawie badań rynku zagranicznego zapewniamy wsparcie doradcze, które na etapie planowania obejmuje: ocenę możliwości rozwoju firmy na terenie wybranego kraju (identyfikacja barier wejścia, analiza rynku, konkurencji oraz konsumentów) i jej zdolności do penetracji rynku, współtworzenie strategii wejścia na rynek (forma działania, model dystrybucji, strategia komunikacji), oraz przygotowanie biznes planu dla zagranicznej działalności (Plan Rozwoju Eksportu). Na poziomie operacyjnym wsparcie dotyczyć może m.in. pomocy w rozwoju kontaktów na rynku zagranicznym oraz w bieżącej ocenie i optymalizacji działań. Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw chcących rozwinąć działalność gospodarczą za granicą.

WSPIERANIE EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Szczegółowo zaplanuj ekspansję na rynki zagraniczne. Na podstawie badań rynku zagranicznego zapewniamy wsparcie doradcze, które na etapie planowania obejmuje: ocenę możliwości rozwoju firmy na terenie wybranego kraju (identyfikacja barier wejścia, analiza rynku, konkurencji oraz konsumentów) i jej zdolności do penetracji rynku, współtworzenie strategii wejścia na rynek (forma działania, model dystrybucji, strategia komunikacji), oraz przygotowanie biznes planu dla zagranicznej działalności (Plan Rozwoju Eksportu). Na poziomie operacyjnym wsparcie dotyczyć może m.in. pomocy w rozwoju kontaktów na rynku zagranicznym oraz w bieżącej ocenie i optymalizacji działań. Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw chcących rozwinąć działalność gospodarczą za granicą.

ANALITYKA BIZNESOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Dowiedz się jak optymalizować politykę cenową w czasie (yield management). Dzięki systemowi zarządzania cenami sprawimy, że wzrosną przychody ze sprzedaży tej samej liczby miejsc hotelowych oraz innych pakietów turystycznych. Wykorzystaj prognozy do efektywnego przeniesienia popytu z okresów, w których jest on wysoki na okresy, kiedy jest niski, dzięki czemu przychody przedsiębiorstwa będą bardziej równomiernie rozłożone w czasie. Poznaj atrakcyjność lokalizacji swojej restauracji czy hotelu korzystając z naszych analiz przestrzennych oraz określ pozycję swojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji wykorzystując branżowy benchmark. Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw hotelarskich, biur podróży, restauracji, wypożyczalni samochodów.

ANALITYKA BIZNESOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Dowiedz się jak optymalizować politykę cenową w czasie (yield management). Dzięki systemowi zarządzania cenami sprawimy, że wzrosną przychody ze sprzedaży tej samej liczby miejsc hotelowych oraz innych pakietów turystycznych. Wykorzystaj prognozy do efektywnego przeniesienia popytu z okresów, w których jest on wysoki na okresy, kiedy jest niski, dzięki czemu przychody przedsiębiorstwa będą bardziej równomiernie rozłożone w czasie. Poznaj atrakcyjność lokalizacji swojej restauracji czy hotelu korzystając z naszych analiz przestrzennych oraz określ pozycję swojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji wykorzystując branżowy benchmark. Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw hotelarskich, biur podróży, restauracji, wypożyczalni samochodów.

Dzięki naszym badaniom rynku dowiesz się:

 • kto i dlaczego kupuje Twoje produkty / usługi,
 • jakimi cechami charakteryzuje się tzw. idealny odbiorca Twoich produktów,
 • jak zmienia się popyt w zależności od zróżnicowania cech klientów,
 • jak poszerzyć produkt / usługę – jakie cechy są najważniejsze dla klienta,
 • w jaki sposób jeszcze efektywniej dotrzeć do klienta,
 • jak wprowadzić nowy produkt na rynek,
 • gdzie optymalnie ulokować działalność gospodarczą,
 • jak wykorzystać atuty lokalizacji,
 • jakie są możliwości pozyskania klientów ze względu na miejsce ich zamieszkania.

W wyniku analiz wnętrza przedsiębiorstwa dowiesz się:

 • których pracowników motywować i w jaki sposób,
 • jak pozyskać wartościowych pracowników do firmy (employer branding),
 • w jaki sposób wyeliminować nadmiar informacji e-mailowych w komunikacji wewnętrznej firmy,
 • jak wykryć niezadowolonych klientów i w jaki sposób zwiększyć ich lojalność względem przedsiębiorstwa,
 • jak zaprojektować optymalne programy lojalnościowe,
 • gdzie rozmieścić centra dystrybucyjne,
 • gdzie optymalnie ulokować działalność gospodarczą,
 • na jakim poziomie ustalić wysokość opłat ryczałtowych za usługi serwisowe,
 • jak optymalizować stan magazynowy części zamiennych.

PROFESJONALNI ANALITYCY