Deklaracja dostępności

DOJI Spółka Akcyjna będąca wykonawcą gry mobilnej FireW@lly na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Naukowej oraz Akademickiej Sieci Komputerowej zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Stata publikacji aplikacji mobilnej: 5.11.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Gra mobilna FireW@lly jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.
Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 5.11.2021

Wyłączenia

Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych nie reguluje w sposób precyzyjny kwestii dostępności interaktywnych gier mobilnych o wysokim stopniu złożoności pod względem funkcjonalnym i graficznym. FireW@ally jest interaktywną grą mobilną z funkcją mapy głównej świata gry, sterowania animowaną postacią po dwuwymiarowych lokacjach, interaktywnymi rozmowami i interfejsem do przełączania między ekranami. Funkcje te zostały wprowadzone w grze w oparciu o najczęściej stosowane rozwiązania w grze mobilnej z możliwym zachowaniem standardów dostępności i zapewnieniem użytkownikom możliwości rozgrywki.

Rozwiązania zastosowane w grze mobilnej

Gra mobilna FireW@lly posiada cechuje się następującymi rozwiązaniami zapewnienia dostępności:

  • Wzystkie rozmowy i teksty wyświetlane na ekranie posiadają opcje odczytu przez lektora.
  • Regulacja wielkości tekstów pisanych w trzystopniowej skali.
  • Regulacja głośności dźwięków tła, rozmów, muzyki oraz powiadomień dźwiękowych.
  • Opcja wysokiego kontrastu mapy oraz interfejsu.
  • Opcję pauzy - żaden element rozgrywki czy narracyjny nie posiada ograniczeń czasowych.
  • W grze nie występują migające światła lub błyski na ekranie (przeciwdziałanie epilepsji).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Ryfa: jakub.ryfa@doji.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Polityka prywatnosci - FireW@lly

FireW@ally nie zbiera i nie przechowuje danych użytkowników, gra nie wymaga podania adresu e-mail ani żadnych danych osobowych. Gra nie posiada modułu rejestracji ani logowania, nie pobiera informacji o lokalizacji użytkowników oraz nie wymaga dostępu do katalogów na urządzeniu innych niż katalog instalacyjny aplikacji.

Postęp w grze jest zapisywany lokalnie na urządzeniu. Aplikacja nie wyświetla reklam i nie łączy się z zewnętrznymi usługami, ani z żadnym zewnętrznym serwerem, nie monitoruje i nie zapisuje rejestru akcji użytkowników na zewnętrznym serwerze. Aplikacja nie wymaga połączenia z Internetem do prawidłowego działania. Połączenie z Internetem jest wymagane wyłącznie do aktualizowania aplikacji.

Scroll to top