Strona główna » Digital HR a zgrywalizowane systemy do zarządzania zasobami ludzkimi
Strona główna » Digital HR a zgrywalizowane systemy do zarządzania zasobami ludzkimi

Digital HR a zgrywalizowane systemy do zarządzania zasobami ludzkimi

W dobie rewolucji cyfrowej oraz zmian demograficznych i społecznych potrzeby kadrowe wymagają dostosowań w zakresie organizacji systemów wspierania zasobów ludzkich i zarządzania nimi. Wykorzystanie nowych technologii ICT, narzędzi kognitywnych oraz nowoczesnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI), wirtualnej czy poszerzonej rzeczywistości (VR, AR) umożliwia pogłębioną analizę zarówno kompetencji kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie, jak i potencjału oraz pożądanych kierunków rozwoju pracowników, w konsekwencji podnosząc ich efektywność i zmniejszając koszty organizacji. Gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych zapewniają w tym celu systemy i platformy grywalizacyjne.

Potrzeby i wyzwania HR na zdigitalizowanym rynku

Obecne tempo zmian technologicznych, zastosowanie sztucznej inteligencji i robotyki, wirtualnej czy poszerzonej rzeczywistości, postępujący proces automatyzacji i stopniowego uczenia się maszyn, a jednocześnie zmiany demograficzne oraz obecność na rynku pracy pokolenia Y i Z (tzw. millenialsów) wpływają na przekształcenia modeli działalności gospodarczej i pracy. Kluczowa staje się m.in. możliwość gromadzenia i umiejętność wykorzystania danych o kandydatach do pracy i pracownikach, aby lepiej poznać ich kompetencje, jak również potrzeby oraz potrzeby firmy. Przy tym rozwiązania technologiczne, m.in. wyposażone w inteligencję kognitywną, pozwalają zrozumieć informacje i zależności zgromadzone w systemach przedsiębiorstwa, zwiększając użyteczność danych o pracownikach/kandydatach.

Znaczenie analityki kadrowej

W ten sposób rośnie znaczenie analityki kadrowej (people analytics) i potrzeba zastosowania nowoczesnych narzędzi ułatwiających wieloaspektowe analizy na potrzeby działów HR, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie kosztów organizacji poprzez podniesienie efektywności ludzi i zespołów oraz optymalizację procesu rekrutacji. Proces analizy danych nie jest prosty, dlatego wciąż w niektórych działach HR marnuje się wiele szans – brakuje bowiem nie tylko pomysłu, ale i umiejętności czy narzędzi pozwalających na efektywne wykorzystanie danych.

Obszary zainteresowań HR a nowe rozwiązania

Rewolucja cyfrowa umożliwia i w pewien sposób wymusza zmiany struktur organizacyjnych i praktyk zarządczych, w tym systemów zarządzania talentami czy strategii kadrowych – zgodnie z nowymi potrzebami i wyzwaniami w HR. Jak wynika z raportu „Global Human Capital Trends 2017. Rewriting the rules for digital age” na czele listy najważniejszych obszarów zainteresowań HR znajduje się (niezmiennie od kilku lat) przywództwo a na drugim i trzecim miejscu: kariera i kształcenie oraz pozyskiwanie talentów. Rekrutacja i kształcenie odpowiedniego personelu stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, w tym wdrażanie rozwiązań umożliwiających stały rozwój przywódców, którzy pewnie poruszają się w świecie technologii cyfrowych.

Gamifikacja w nowoczesnych systemach zarządzania kadrami

Jedną z odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania w HR są zgrywalizowane systemy zarządzania kadrami, w szczególności platformy grywalizacyjne on-line, m.in. z zakresu rekrutacji i onboardingu, tj. dotyczące procesu adaptacji w firmie (np. wdrażanie nowego pracownika do pracy w korporacji czy na danym stanowisku). Grywalizacja polega w tym przypadku na takim zaprojektowaniu procesu (rekrutacji, onboardingu), by w swojej strukturze przypominał grę z jej elementami i mechanizmami zwiększającymi motywację, zaangażowanie i przyjemność w trakcie przyswajania informacji i wiedzy oraz nabywania umiejętności, a także ułatwiającymi zapamiętywanie, tj. skracającymi czas i zwiększającymi trwałość tego przyswajania.

Efekty systemu grywalizacji

W odniesieniu do zgrywalizowanego procesu rekrutacji ważną korzyścią jest skrócenie czasu wypełniania i kompletowania przez kandydata potrzebnej pracodawcy dokumentacji oraz uświadomienie znaczenia takich procedur i większa dla nich akceptacja. Jednocześnie, takie doświadczanie imersyjne na wzrór gier komputerowych (immersive user experience) a dotyczące specyfiki firmy czy konkretnych jej obszarów może wpływać korzystnie na postrzeganie pracodawcy (w szczególności korporacji) przez kandydata czy nowego pracownika i w ten sposób stanowić jedno z narzędzi budowania marki pracodawcy (employer branding).

Szczególnie cenne są przy tym gromadzone w systemach grwalizacyjnych dane, które stanowią bogate źródło informacji o użytkownikach (pracownikach, kandydatach). Ich efektywne wykorzystanie w różnych obszarach procesu HR i na wszystkich etapach zarządzania doświadczeniami kandydatów i pracowników zapewnia analityka wbudowana w systemy grywalizacyjne (user behaviour analysis).

POZNAJ NASZ SYSTEM GRYWALIZACYJNY

DOJI ACADEMY

źródła grafik:
Designed by Freepik
Business image created by Jcomp – Freepik.com
Business image created by Jannoon028 – Freepik.com
Technology image created by Xb100 – Freepik.com