Badania rynkowe i konsulting

Jeżeli przeczuwasz, że intuicja – nawet poparta doświadczeniem – to nie wszystko, aby wykorzystać potencjał Twojej firmy – masz rację

Korzystając z proponowanych przez nas rozwiązań możesz wzbogacić wiedzę o swoim przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, przenosząc intuicję biznesową na wyższy poziom. Jeśli prowadzenie firmy sprawia Ci przyjemność i starasz się niczego nie zaniedbać, przeanalizuj dogłębnie naszą ofertę.

Jako pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w odróżnieniu od tradycyjnych dostawców usług konsultingowych, prowadzimy kompleksowe badania z wykorzystaniem uzupełniających się metod.

Dzięki temu nasze analizy są precyzyjne, a bazujące na nich rekomendacje bardziej trafne.

Wzorem w tym zakresie jest dla nas wybitny matematyk, statystyk i ekonomista – Abraham Wald

Dzięki naszym badaniom rynku dowiesz się:

 • kto i dlaczego kupuje Twoje produkty / usługi,
 • jakimi cechami charakteryzuje się tzw. idealny odbiorca Twoich produktów,
 • jak zmienia się popyt w zależności od zróżnicowania cech klientów,
 • jak poszerzyć produkt / usługę – jakie cechy są najważniejsze dla klienta,
 • w jaki sposób jeszcze efektywniej dotrzeć do klienta,
 • jak wprowadzić nowy produkt na rynek,
 • gdzie optymalnie ulokować działalność gospodarczą,
 • jak wykorzystać atuty lokalizacji,
 • jakie są możliwości pozyskania klientów ze względu na miejsce ich zamieszkania.

W wyniku analiz wnętrza przedsiębiorstwa dowiesz się:

 • których pracowników motywować i w jaki sposób,
 • jak pozyskać wartościowych pracowników do firmy (employer branding),
 • w jaki sposób wyeliminować nadmiar informacji e-mailowych w komunikacji wewnętrznej firmy,
 • jak wykryć niezadowolonych klientów i w jaki sposób zwiększyć ich lojalność względem przedsiębiorstwa,
 • jak zaprojektować optymalne programy lojalnościowe,
 • gdzie rozmieścić centra dystrybucyjne,
 • gdzie optymalnie ulokować działalność gospodarczą,
 • na jakim poziomie ustalić wysokość opłat ryczałtowych za usługi serwisowe,
 • jak optymalizować stan magazynowy części zamiennych.
Modelowanie ekonometryczne zjawisk ekonomiczno-społecznych i przestrzennych, również przy wykorzystaniu wiedzy pochodzącej z przetworzenia geoinformacji, wspiera systemy analityki biznesowej (business intelligence) i podnosi efektywność działalności rynkowej zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i w sektora MŚP. Zaletą analiz biznesowych jest odkrycie trudno uchwytnych zależności dotyczących działania przedsiębiorstwa, zachowań konsumentów, przebiegu procesów rynkowych i pozyskanie nowej wiedzy – na podstawie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (big data).

Specjalizujemy się w następujących obszarach badawczych:

PROGNOZOWANIE POPYTU (ANALIZY PREDYKCYJNE)

Dowiedz się do ilu i jakich klientów możesz dotrzeć zanim wprowadzisz swój produkt/usługę na rynek. Dzięki naszym metodom możesz oszacować profil idealnego klienta a następnie wpływać na popyt oraz optymalizować ceny produktów/usług.
Dla kogo?
Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla start-upów oraz firm starających się o dofinansowanie zewnętrzne (w szczególności środki UE) oraz zespołów projektowych, które muszą uzyskać zgodę przełożonych na uruchomienie innowacyjnych projektów.

 

OCENIANIE ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI

Wykorzystaj geoinformację do zwiększenia efektywności działania. Na podstawie analiz z wykorzystaniem informacji geostatystycznej wspomagamy wybór właściwej lokalizacji działalności gospodarczej, optymalizację obszarów sprzedaży, określamy strefy dotarcia (dojścia/dojazdu) potencjalnych klientów (catchment area), oceniamy potencjał danej lokalizacji ze względu na miejsce zamieszkania i przemieszczania się klientów.
Dla kogo?
Tego typu analizy są najbardziej przydatne dla lokali gastronomicznych, obiektów noclegowych, punktów handlu detalicznego, sieci handlowych i innych przedsiębiorstw, dla których działalności ważna jest lokalizacja w przestrzeni.

 

WSPIERANIE EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Szczegółowo zaplanuj ekspansję na rynki zagraniczne. Na podstawie badań rynku zagranicznego zapewniamy wsparcie doradcze, które na etapie planowania obejmuje:

ocenę możliwości rozwoju firmy na terenie wybranego kraju (identyfikacja barier wejścia, analiza rynku, konkurencji oraz konsumentów) i jej zdolności do penetracji rynku, współtworzenie strategii wejścia na rynek (forma działania, model dystrybucji, strategia komunikacji), oraz przygotowanie biznes planu dla zagranicznej działalności (Plan Rozwoju Eksportu).

Na poziomie operacyjnym wsparcie dotyczyć może m.in. pomocy w rozwoju kontaktów na rynku zagranicznym oraz w bieżącej ocenie i optymalizacji działań.

Dla kogo?

Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw chcących rozwinąć działalność gospodarczą za granicą.

ANALITYKA BIZNESOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Dowiedz się jak optymalizować politykę cenową w czasie (yield management). Dzięki systemowi zarządzania cenami sprawimy, że wzrosną przychody ze sprzedaży tej samej liczby miejsc hotelowych oraz innych pakietów turystycznych. Wykorzystaj prognozy do efektywnego przeniesienia popytu z okresów, w których jest on wysoki na okresy, kiedy jest niski, dzięki czemu przychody przedsiębiorstwa będą bardziej równomiernie rozłożone w czasie.

Poznaj atrakcyjność lokalizacji swojej restauracji czy hotelu korzystając z naszych analiz przestrzennych oraz określ pozycję swojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji wykorzystując branżowy benchmark.

Dla kogo?

Tego typu analizy są niezbędne dla przedsiębiorstw hotelarskich, biur podróży, restauracji, wypożyczalni samochodów.